Waarom laat de toplaag in de maand mei nog perfect door en loopt dit naarmate het seizoen vordert sterk terug terwijl het veld niets harder is?

Na een decennium op de markt en met onze ervaring op 150 parken (ruim 1200 banen, 10% van de verenigingen) hebben wij kunnen vaststellen dat metalen (ijzer & mangaan) kalk, organische verbindingen, micro-organismes, atmosferische vervuiling en slijtage de grootste boosdoeners zijn als het gaat om levensduur en de doorlaatbaarheid van de toplaag.

Hoe kan dit?

Doordat de toplaag als filter functioneert blijven ijzer, bacteriën, organische vervuiling (blad) en atmosferische vervuiling (stof en slijtage) aan de oppervlakte, waar nu een ideale voedingsbodem voor organismen is ontstaan en er zo een hele flora en fauna ontstaat. De metalen gaan hechten en samen met de organische verbindingen en slijtage leidt dit tot cementeren (afsluiten) van de toplaag, met als gevolg alg- en mosvorming

Frequentie geregelde doseerpomp, de oplossing!

Door het plaatsen van onze frequentie geregelde doseerpomp kan Clean Court aan het water worden toegevoegd ter voorkoming van het ontstaan van bacteriën en schimmels en metalen los oxideren.. De doseerpomp wordt bij de beregeningspomp geplaatst en schakelt automatisch in als de beregening start.

Hoe werkt de doseerpomp?

In de sproeileiding bij de pomp wordt een injectieventiel aangebracht waardoor de oxidators aan het water worden toegevoegd, het geheel is zo afgesteld dat deze tegen de druk van het water (ongeveer 6 ato.) injecteert.

Clean Court, de oxidator die wij gebruiken is milieuvriendelijk. Het middel en dosering zijn zo aangepast dat deze geen schade aan de mens, dier, beplanting, gras of bloemen kan brengen.

 • Clean Court is geheel biologisch afbreekbaar
 • Clean Court is TNO getest
 • Clean Court is een geregistreerd merk

Hoe werkt Clean Court?

De werking van dit middel is, doordat het vermengd met het sproeiwater de toplaag intrekt, ijzer en organische vervuiling verbrandt en de gravel los oxideert zo blijft de toplaag poreus. Vandaar dat de behandelde velden niet alleen schoon maar ook zeer goed waterdoorlatend blijven, vergelijkbaar met gerenoveerde velden. Het verbruik van de vloeistof is afhankelijk van de graad van vervuiling van de toplaag. De werking en het effect zowel op nieuwe als oude, vervuilde en slecht waterdoorlatende banen zijn na een week al merkbaar.

Dit geldt ook voor zandingestrooide velden, doordat deze niet over een beregeningsysteem beschikken worden deze velden door ons op een andere manier behandeld.

Betere waterdoorlaatbaarheid en geen alg en/of mosvorming!

Clean Court heeft een preventieve werking tegen de legionellabacterie in uw beregeningssysteem. Vanaf 15 oktober 2002 is de tijdelijke regeling legionella preventie vervangen door de permanente regeling die wordt opgenomen in het waterleidingbesluit. Dit betekent dat U als bestuur verantwoordelijk bent voor het water zowel binnen als buiten. Indien nalatig kan men op grond van het waterleidingbesluit en de waterleiding wet worden beboet en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Meer informatie?

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op.

Wat doet Clean Court voor uw tennisbanen?

 • Een schone toplaag
 • Betere waterdoorlaatbaarheid
 • Meer speeluren
 • Gemakkelijker te onderhouden
 • Besparing op uw voorjaarsbeurt
 • Geen vervuilde gravel afvoer
 • Levensduur verlengend
 • Blijvend witte belijning en netbanden
 • Geen aanslag meer op netpalen en hekken